Περισσότεροι από 3.500 κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν ήδη λάβει μέρος στη μεγάλη έρευνα που διεξάγει η Novoville, σε συνεργασία με τους οργανισμούς Socitm και Public, σχετικά με το επίπεδο ικανοποίησης των πολιτών με τις ψηφιακές υπηρεσίες του δήμου τους. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας, οι περισσότεροι Βρετανοί είναι σχετικά ικανοποιημένοι με τις δημοτικές υπηρεσίες (59%), ενώ μόνο το 4% δηλώνει πλήρως απογοητευμένο. Περισσότερο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες άνω των 54 ετών, όμως το ποσοστό ικανοποίησης είναι χαμηλότερο στα άτομα ηλικίας 35-44.

Τα σημεία στα οποία οι συμμετέχοντες θα ήθελαν να δουν βελτίωση είναι ο χρόνος επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στη γειτονιά τους (61%), αμεσότερη επικοινωνία με τους αρμόδιους στο δήμο (57%) και μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά στην διαχείριση των οικονομικών του δήμου τους.

Τα δύο τρίτα των πολιτών έχουν επικοινωνήσει με το δήμο τους για κάποιο θέμα που τους απασχολεί μέσα στους τελευταίους 18 μήνες, με το 53% να έχει επικοινωνήσει με το δήμο 1-3 φορές. Τα συχνότερα αιτήματα των Βρετανών στο δήμο έχουν να κάνουν με την αποκομιδή απορριμμάτων (35%), τη στέγαση (16%) και την επισκευή δρόμων (9%), ενώ, αντίστοιχα, στην Ελλάδα, στην κορυφή της λίστας των αιτημάτων καθημερινότητας (όπως καταγράφονται στην πλατφόρμα Novoville) βρίσκονται θέματα που αφορούν τη Δημοτική Αστυνομία, ογκώδη αντικείμενα και βλάβες στο δημόσιο φωτισμό.

Όσον αφορά στη συμμετοχή των Βρετανών στα κοινά, το ένα τρίτο δηλώνει πως θα ήθελε να εκφράζει συχνότερα τη γνώμη του για σημαντικά θέματα του δήμου του. Παρ’ όλα αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (81%) δεν έχει λάβει ποτέ μέρος σε κάποια δημόσια διαβούλευση. Σ’ αυτό φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι έρευνες και διαβουλεύσεις του δήμου μέχρι σήμερα, καθώς οι πολίτες δηλώνουν πως θα προτιμούσαν να λένε την άποψή τους χρησιμοποιώντας ψηφιακά κανάλια (web, mobile app, social media κ.α.).

Ενδεικτικό είναι πως το 75% των πολιτών θα χρησιμοποιούσαν μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (mobile app) ώστε να επικοινωνούν άμεσα με το δήμο τους, να λένε την άποψή τους, να κάνουν αιτήματα και να λαμβάνουν ενημερώσεις. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλό στις ηλικίες 25-34 και 35-44, αλλά και οι πολίτες άνω των 54 ετών λένε “ναι” στις εφαρμογές με ποσοστό 19%.

Τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν από τη Novoville στις 15 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της διεθνούς εκδήλωσης που διοργανώνει το Socitm σε συνεργασία με τη Microsoft στο Leeds της Αγγλίας.

Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας, όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής:

Δείτε τα αποτελέσματα