Πολιτική απορρήτου

Η εταιρία Novoville είναι αφοσιωμένη στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπως αυτή καθορίζεται από το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR – EU 2016/679). Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «η Πολιτική») προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε για εσάς μέσω της παρούσας ιστοσελίδας  και των εφαρμογών novoville (εφεξής “Εφαρμογή novoville”, Εφαρμογή” “Εφαρμογές Novoville”) και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Η Novoville συλλέγει ακόμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών (δείτε κατωτέρω για περισσότερες πληροφορίες).

Ποιοι Είμαστε:

Η εταιρία Novoville Limited Greek Branch (σωρευτικά καλούμενη εφεξής “Novoville”, “εμείς”, “εμάς”, “η εταιρία”) που εδρεύει στον Βόλο, στην οδό Κουντουριώτου 21, ΤΚ38333, διατηρεί γραφείο στην Αθήνα, στην οδό Αντήνορος 29, τ.κ. 11634 και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 139851304001, αποτελεί θυγατρική της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “Novoville Limited” η οποία εδρεύει στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου επί της οδού Grafton Way, αρ. 35 , τ.κ. W1T 5DB.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εμπορία προϊόντων λογισμικού και εφαρμογών πληροφορικής με έμφαση τις τεχνολογίες του διαδικτύου, με στόχευση την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών και τον γενικότερο ψηφιακό μετασχηματισμό οργανισμών του Δημοσίου Τομέα.

Πότε συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Α. Όταν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία/προϊόν μας

Β. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας σε προσωπικό επίπεδο μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (εφεξής “email”), ειδικής φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα (εφεξής “website”), μέσω αποστολής προσωπικού μηνύματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γ. Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές τρίτων μερών για αυθεντικοποίηση/ταυτοποίηση προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές novoville δίνοντας την συγκατάθεση σας να μοιραστούν προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα μέρη.

Ποια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό;

Ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο ενδεχομένως απαιτείται να επεξεργαζόμαστε ενίοτε τα δεδομένα σας, θα επεξεργαζόμαστε κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που είναι σε γενικές γραμμές οι εξής:

– τα δεδομένα ταυτοποίησης/αυθεντικοποίησης σας (π.χ. Όνομα, επώνυμο κτλ)

– τα στοιχεία επικοινωνίας σας που σχετίζονται με υπηρεσίες που παρέχονται από τις εφαρμογές μας (π.χ. Αριθμός τηλεφώνου, email κλπ) τα δεδομένα σύνδεσης και προσδιορισμού γεωγραφικής θέσης (π.χ. Για την απόκτηση γεωγραφικού τοποθεσίας μιας αναφοράς), εμπορικές πληροφορίες (για παράδειγμα, σε περίπτωση συνδρομής σας στο ενημερωτικό δελτίο μας)

– οι πληροφορίες συναλλαγών που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών μας (για παράδειγμα, τα δεδομένα των μεθόδων πληρωμής σας ή τα δεδομένα της κάρτας σας, πληροφορίες που άπτονται των υπηρεσιών που ζητήσατε, κλπ.),

– πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες και τις προτιμήσεις σας

– κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται να μας παράσχετε οικειοθελώς (για παράδειγμα μέσω επικοινωνίας μας με σκοπό την εξυπηρέτηση πελατών, κλπ.).

Κάθε φορά που ζητείται από τις εφαρμογές novoville να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε λειτουργία ή υπηρεσία των εφαρμογών, θα επισημαίνουμε ως υποχρεωτικά ορισμένα πεδία, εφόσον πρόκειται για τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειαζόμαστε ώστε να είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε την υπηρεσία. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που δεν μας γνωστοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα, πιθανόν να μην είστε σε θέση να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ή να επωφεληθείτε από τις σχετικές υπηρεσίες.

Για την εγγραφή σας ως χρήστης της εφαρμογής

Όταν κατεβάσετε από τα επίσημα stores την εφαρμογή novoville και αποφασίστε να εγγραφείτε ως χρήστης, πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για την ταυτοποίησή σας ως χρήστη της εφαρμογής και να σας εξασφαλίσουμε την πρόσβασή σας σε αυτή ως εγγεγραμμένο χρήστη. Μπορείτε να προβείτε στην ακύρωση του εν λόγω λογαριασμού με την απεγκατάσταση της εφαρμογής από τη συσκευή σας.

Για την αποστολή ενός αιτήματος σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οι εφαρμογές novoville σας δίνουν τη δυνατότητα να αποστείλετε ένα αίτημα στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμος, Περιφέρεια) (εφεξής “Οργανισμός”) που σχετίζεται με την τοποθεσία του συγκεκριμένου αιτήματος. Θα πρέπει να γνωστοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή novoville και να αποστείλετε το αίτημα σας στον αρμόδιο Οργανισμό. Τα δεδομένα αυτά υπόκεινται στην εκ μέρους μας επεξεργασία για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός με τον οποίο έχουμε σύμβαση, έχει πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν το συγκεκριμένο αίτημα με σκοπό την από πλευράς του καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου αιτήματος ή για την περαιτέρω επικοινωνία μαζί μας προκειμένου να σας παράσχει την υπηρεσία που αιτηθήκατε.

Στο πλαίσιο της εν λόγω υπηρεσίας τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του ΓΚΠΔ προς τον σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης:

– Ονοματεπώνυμο

– Ψευδώνυμο (nickname)

– E-mail

– Αριθμός Τηλεφώνου

– Δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας (μέσω GPS) (όταν σχετίζονται με το αίτημα)

– Φωτογραφία για το προφίλ σας καταχωρείται προαιρετικά και δεν υπόκειται σε επεξεργασία.

Τα παραπάνω δεδομένα μπορούν να καταχωρηθούν είτε από εσάς κατά την εγγραφή σας ως χρήστης της εφαρμογής είτε μπορούν να καταγραφούν με την συγκατάθεση σας σε εξουσιοδοτημένο από τον Οργανισμό προσωπικό σε περίπτωση τηλεφωνικής σας κλήσης στον Οργανισμό για την προφορική αναφορά του αιτήματος σας.

Εφόσον καταχωρήσετε το αίτημα σας, τα δεδομένα σας θα τεθούν υπόψη του Οργανισμού προκειμένου να προβεί στην εξυπηρέτηση του αιτήματος σας.

Αποστολή ειδήσεων, ανακοινώσεων και ενημερώσεων

Υπάρχει περίπτωση να λάβετε νέα, ανακοινώσεις και ενημερώσεις σχετικά με το αίτημα σας  αν έχετε συμφωνήσει στην εμφάνιση ειδήσεων (push notifications) βάσει χρήσης κατά την διαδικασία εγγραφής ή στη συνέχεια ενεργοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί εναλλαγής μέσα στην εφαρμογή novoville . Αυτό αφορά τόσο τα μη-εξατομικευμένα (που αποστέλλονται σε όλους τους χρήστες) όσο και τα εξατομικευμένα (που αποστέλλονται μόνο σε εσάς και βάσει ανάλυσης προσωπικών σας δεδομένων που είτε μας έχετε ρητά διαθέσει είτε προέκυψαν από τη χρήση που κάνετε της εφαρμογής novoville) ενημερωτικά δελτία που αποστέλλονται ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS, μηνύματα εντός της εφαρμογής) στον τερματικό σας εξοπλισμό (smartphone, tablet, Η/Υ, κλπ).

Για να σας στέλνουμε εξατομικευμένες ενημερώσεις θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα χρήσης σας, και, όπου καθίσταται δυνατό, τις πληροφορίες από τη συσκευή σας, όπως λοιπές εφαρμογές που μπορεί να έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή σας. Τα δεδομένα χρήσης αποτελούν πληροφορίες σχετικά με το πόσες φορές έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή, τον αριθμό των εγγραφών και των αιτημάτων.

Ένας χρήστης ακόμα κι αν επιλέξει να μην εγγραφεί με τα προσωπικά του στοιχεία στην εφαρμογή Novoville (unauthenticated user), θα συνεχίσει να λαμβάνει μέσω αυτής ενημερωτικά μηνύματα εφαρμογής (push notifications) που αφορούν το Δήμο που έχει επιλέξει ως Δήμο ενδιαφέροντός του ή τη χώρα που ανήκει ο Δήμος αυτός.

Θα επεξεργαστούμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να οργανώσουμε προωθητικές ενέργειες. Με τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια, μας εξουσιοδοτείτε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε μοιραστεί μαζί μας ανάλογα με την προωθητική ενέργεια και να τα γνωστοποιούμε μέσω διαφορετικών μέσων όπως κοινωνικά δίκτυα ή μέσω αυτής καθαυτής της Εφαρμογής. Σε κάθε προωθητική ενέργεια στην οποία συμμετέχετε θα είναι διαθέσιμοι σε εσάς οι όροι και οι προϋποθέσεις και θα σας παρέχονται πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το Άρθρο 6.1α του ΓΚΠΔ:

– Ονοματεπώνυμο

– Ψευδώνυμο (nickname)

– E-mail

– Αριθμός Τηλεφώνου

– Δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας (μέσω GPS)

– Ταυτότητα συσκευής (Device ID)

– Tαυτότητα για τους διαφημιστές (IDFA), (Ad-ID, Apple, αναγνωριστικό για τους διαφημιστές)

– Tαυτότητα για τους πωλητές (IFV) (Ad-ID, προμηθευτή ταυτοποίησης)

– GAID(Google Advertising Identifier)

– IP διεύθυνση

Εγγραφή ή/και σύνδεση μέσω Facebook

Σας δίνουμε την επιλογή να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στην εφαρμογή novoville χρησιμοποιώντας  τις πληροφορίες σύνδεσής σας στο Facebook, (εφεξής “Facebook”). Αυτό προϋποθέτει τη λειτουργία της επιλογής Σύνδεση μέσω Facebook. Για να συνδεθείτε, θα μεταφερθείτε σε μία σελίδα του Facebook, όπου το Facebook θα σας ζητήσει ορισμένες άδειες και θα μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του λογαριασμού σας στο Facebook. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την σύνδεση του προφίλ σας στο Facebook με την εφαρμογή novoville. Αυτή η σύνδεση θα μας επιτρέψει να δούμε τα δεδομένα που έχετε παράσχει στο Facebook (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημόσιο προφίλ, εύρος ηλικίας, φύλο, φωτογραφία προφίλ, ζώνη ώρας, ταυτότητα Facebook). Για τον σκοπό της Σύνδεσης μέσω Facebook, χρησιμοποιούμε μόνο την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το ονοματεπώνυμό σας, την φωτογραφία προφίλ σας και την ταυτότητα σας στο Facebook για λόγους ταυτοποίησης σύμφωνα με το Άρθρο 6(1.)(στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Παράλληλα, το είδος της συσκευής (πχ iPhone), το λειτουργικό σύστημα, η γλώσσα, η ζώνη ώρας, η ανάλυση, ο αριθμός έκδοσης της εφαρμογής και η τοποθεσία της ζώνης ώρας σας (πχ.Ελλάδα) μεταδίδονται στο Facebook αυτόματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Σύνδεση μέσω Facebook και τις ρυθμίσεις απορρήτου δείτε την πολιτική δεδομένων και τους όρους χρήσης: http://www.facebook.com/policy.php

Χάρτες Google

Η εφαρμογή novoville χρησιμοποιεί το API των Χαρτών Google. Οι χάρτες Google δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες της εφαρμογής να λάβουν γεωγραφικό στίγμα για την αναφορά ενός αιτήματος καθώς και να έχουν πρόσβαση στον χάρτη της πόλης τους που απεικονίζει σημεία ενδιαφέροντος.

Αυτό συνεπάγεται την επεξεργασία των δεδομένων θέσης σας σύμφωνα με το Άρθρο 6(1.)(β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Δεν παρέχουμε παρά μόνον δεδομένα θέσης στην Google. Η προσωπική σας ταυτοποίηση αποκλείεται. Μπορείτε να δείτε τους όρους χρήσης της Google στην διεύθυνση https://www.google.com/help/terms_maps.html και την πολιτική απορρήτου στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy?hl=el

Παρακολούθηση Ιστού

Η εφαρμογή και η ιστοσελίδα novoville χρησιμοποιεί το λογισμικό Google Analytics, μία υπηρεσία αναλύσεων στοιχείων του διαδικτυακού ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. (“Google”). Για το σκοπό αυτό, ένα cookie εγκαθίσταται στη συσκευή σας. Οι πληροφορίες που αντλούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής και ιστοσελίδας novoville από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδίδονται στη Google και θα αποθηκεύονται από αυτή σε διακομιστές (servers).

Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης της εφαρμογής και της ιστοσελίδας novoville από εσάς, συντάσσοντας αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα της εφαρμογής και της ιστοσελίδας για τους διαχειριστές της εφαρμογής και ιστοσελίδας και παρέχοντας λοιπές υπηρεσίες σχετικά με τη δραστηριότητα της εφαρμογής και τη χρήση του διαδικτύου στον πάροχο της εφαρμογής. Η Google δεν θα συσχετίσει την διεύθυνση IP σας με κανένα άλλο δεδομένο που έχει στην κατοχή της. Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο:

https://policies.google.com/privacy?hl=el%23infocollect

https://policies.google.com/privacy?hl=el#infocollect

Δικαιώματα Χρηστών

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

Α) Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή  χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν την ανάκληση της. Για παράδειγμα, εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας απενεργοποιώντας την αντίστοιχη εναλλαγή μέσω της ενότητας “Απόρρητο και Ασφάλεια” της εφαρμογής/λειτουργικού συστήματος της συσκευής σας ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα σταματήσουμε να σας στέλνουμε ανακοινώσεις.

Β) Δικαίωμα πρόσβασης, αποκατάστασης και διαγραφής: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία μπορεί να κατέχουμε, να ζητήσετε να διορθωθεί οποιοδήποτε ανακριβές δεδομένο σχετικά με εσάς και, κάτω από ορισμένες περιπτώσεις, να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να δείτε και να ενημερώσετε τα περισσότερα από αυτά τα δεδομένα μόνοι σας online μέσα απο την επιλογή “ΠΡΟΦΙΛ” της εφαρμογής ή επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας.

Γ) Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή καθώς επίσης και να απαιτήσετε από εμάς να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας : έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία εκ μέρους μας των προσωπικών σας δεδομένων όπου:

– αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων μέχρι να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε ή να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους

– η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα

– δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά χρειάζεστε τα εν λόγω δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων· ή

– έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία που δικαιολογείται από λόγους νόμιμου συμφέροντος, εν αναμονή της επαλήθευσης ως προς το εάν έχουμε επιτακτικούς θεμιτούς λόγους για να συνεχίσουμε την επεξεργασία.

Όπου τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε τέτοιου είδους περιορισμούς, θα προβαίνουμε στην επεξεργασία τους αποκλειστικά κατόπιν συγκατάθεσης σας ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Ε)Δικαίωμα προβολής αντίρρησης στην επεξεργασία :δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν έχετε αντίρρηση, οφείλουμε να διακόψουμε την επεξεργασία, εκτός αν μπορούμε είτε να επιδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή όπου χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή αρμόδια για τα προσωπικά δεδομένα είναι:

Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, Ελλάδα, Σταθερό Τηλέφωνο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr

Μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα είτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αυτά επικοινωνώντας με την Novoville στο privacy@novoville.com και εμείς θα καταβάλουμε όλες τις εύλογες και πρακτικές προσπάθειες να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με το εφαρμοστέο δίκαιο και τα επαγγελματικά πρότυπα.

Λάβετε υπόψη ότι μπορούμε να ζητήσουμε την πιστοποίηση ταυτότητας και διατηρούμε το δικαίωμα να σας επιβάλλουμε ένα τέλος, όπου επιτρέπεται από το νόμο, για παράδειγμα εάν η αίτησή σας είναι προδήλως αβάσιμη ή υπερβολική. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας μέσα σε όλα τα ισχύοντα χρονικά πλαίσια.

Παιδιά

Η Novoville αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, οι ιστότοποί και εφαρμογές μας ούτε είναι σχεδιασμένοι σκοπίμως ούτε απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 13 ετών.

Ασφάλεια Δεδομένων, Περιστατικά Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων, Αποθήκευση, Χρόνος Τήρησης και Ακεραιότητα των Δεδομένων

Η Novoville εφαρμόζει εύλογες πολιτικές ασφαλείας και διαδικασίες  προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη  απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την Novoville, η ασφάλεια δεν μπορεί να εγγυηθεί απολύτως ενάντια σε όλες τις απειλές. Σε περίπτωση  απώλειας ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων έχουμε μια ειδικευμένη ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών και μια διαδικασία αντιμετώπισης αυτών των περιστατικών προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η παραβίαση, να περιορίσουμε τις πιθανές συνέπειες και να συμμορφωθούμε με τις  υποχρεώσεις μας από τον νόμο. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα να περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Επίσης, καταβάλλουμε κάθε δυνατή  προσπάθεια να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή  την συμμόρφωση με το αίτημα του κάθε ατόμου ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους από το υποκείμενο ( και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 5 χρόνια, εκτός εάν συνεχίσουμε να τα τηρούμε κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία).

Σημείο Επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα δικαιώματα σας, για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα σας ή εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy@novoville.com

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή για τον τρόπο που χειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Ηρακλή Μπουραντά: privacy@novoville.com με τίτλο θέματος “Πολιτική Απορρήτου” ή στείλτε επιστολή στην διεύθυνση: Αντήνορος 29, 11634, Αθήνα