«Ναι» στην ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος λένε οι συμπολίτες μας, καθώς οι περισσότεροι δηλώνουν πως ανακυκλώνουν τις συσκευασίες του νοικοκυριού τους.

Συγκεκριμένα, το 89% των ερωτηθέντων συμμετέχει σε περιβαλλοντικές δράσεις, ανακυκλώνει συσκευασίες ή και λαμβάνει μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας ή νερού. Τα ευρήματα αυτά προκύπτουν από την έρευνα που «τρέχει» μέσα από την εφαρμογή Novoville, στην οποία έχουν ήδη συμμετάσχει περισσότεροι από 2.500 χρήστες μέσα στις 10 πρώτες ημέρες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τόσο για την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών, όσο και για τη λειτουργία των κάδων ανακύκλωσης (μπλε κάδων) στη χώρα. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι πολίτες έχουν, στη μεγάλη πλειοψηφία τους (85%), εύκολη πρόσβαση σε μπλε κάδους, τους οποίους χρησιμοποιούν ανελλιπώς για τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, κλπ) αντί για τους συμβατικούς κάδους. Οι Έλληνες θεωρούν την ανακύκλωση κομμάτι της καθημερινότητάς τους, με μόνο το 11% να δηλώνει πως δεν εξασκεί καμία από τις πρακτικές που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τo σημείo στo οποίo οι συμμετέχοντες θα ήθελαν να δουν βελτίωση είναι μεγαλύτερη υποστήριξη και πληροφόρηση από την κυβέρνηση ή την τοπική αυτοδιοίκηση. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, ενώ η ανακύκλωση είναι τρόπος ζωής για τους περισσότερους, το 62% γνωρίζει λίγο ή καθόλου για τις δράσεις ανακύκλωσης που κάνει ο δήμος τους.

Η έρευνα για την ανακύκλωση συνεχίζεται. Για να συμμετέχετε, αρκεί να κατεβάσετε την εφαρμογή Novoville δωρεάν από το Google Play ή το App Store και να επιλέξετε τις «Δημοσκοπήσεις».

Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας, όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής:

Δείτε τα αποτελέσματα