Με την πολύτιμη εμπειρία των 75+ Δήμων σε 4 χώρες και την επιτυχή υλοποίηση σύνθετων έργων ευφυών πόλεων, η Novoville αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη στην υλοποίηση επιλεγμένων δράσεων του προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ” του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δράσεων του “Marketplace”, η Novoville προσφέρει τις παρακάτω λύσεις, ενώ μέσω συνεργατών μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών ενός Δήμου.

Οι λύσεις της Novoville είναι:

Έξυπνο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ)

Με υλοποιημένα έργα ελεγχόμενης στάθμευσης σε 12 Δήμους σε Ελλάδα, Μ. Βρετανία και Κύπρο και διαχείριση περισσότερων από 30.000 θέσεων στάθμευσης, η πλατφόρμα Novoville Parking αποτελεί την πλέον αξιόπιστη, ευέλικτη και λειτουργική λύση για την κάλυψη των σύνθετων αναγκών στη διαχείριση της στάθμευσης ενός Δήμου.

Η πλατφόρμα μας εξυπηρετεί ταυτόχρονα παρόδια και μη (on/off street) στάθμευση, ενώ διαλειτουργεί με πληθώρα αισθητήρων (parking sensors) της αγοράς.

Έξυπνο Σύστημα διασφάλισης προσβασιμότητας
ατόμων με κινητικά προβλήματα

Tο προτεινόμενο σύστημα λύνει με Ευφυή τρόπο (με τη χρήση αισθητήρων) το πρόβλημα διασφάλισης της προσβασιμότητας σε άτομα με ειδικές ανάγκες σε βασικές υποδομές της περιοχής εφαρμογής του Δήμου, όπως ράμπες ΑμεΑ, διαβάσεις πεζών, κ.α. που συχνά καταλαμβάνονται από παράνομα σταθμευμένα οχήματα, τοποθέτηση εμποδίων, κλπ.

Ταυτόχρονα, ψηφιοποιεί όλα τα προσβάσιμα σημεία της περιοχής εφαρμογής, δημιουργώντας ένα διαδραστικό οδηγό πόλης διαθέσιμο σε mobile app και web. Επιπρόσθετα, οι πολίτες μέσω των εφαρμογών έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν προβλήματα προσβασιμότητας σε πραγματικό χρόνο (π.χ. παράνομη στάθμευση, κ.α.).

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος

Έχοντας υλοποιήσει περισσότερες από 100 θεματικές διαβουλεύσεις σε Δήμους της Ελλάδας και της Μ. Βρετανίας, η λύση της Novoville αξιοποιεί τη δύναμη των κοινωνικών δικτύων και της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μεγιστοποιήσει τη συμμετοχή των πολιτών και να προσφέρει στις Δημοτικές Αρχές ένα σύγχρονο και δυναμικό εργαλείο εξωστρεφούς και διαδραστικής διενέργειας διαβουλεύσεων.

Στο πλαίσιο του Έργου, η Novoville αναλαμβάνει πλήρως όλο τον κύκλο της διαβούλευσης (κειμενογραφία, λογισμικό, marketing, ανάλυση αποτελεσμάτων, κ.α.) απαιτώντας ελάχιστη προσπάθεια και πόρους από τον Δήμο.

Δείτε όλες τις προσφερόμενες λύσεις της Novoville με ένα κλικ και επικοινωνήστε μαζί μας για ζωντανή παρουσίασή τους.

Δείτε όλες τις λύσεις της Novoville